szerda

TÜRELEM

Egy ember állami hivatalt kapott a városban. Közeli barátja meglátogatta, hogy
búcsút vegyen tıle.
– Valamirıl soha ne feledkezz meg, ha hivatalnok leszel – mondta –, légy
mindig türelmes. A férfi azt felelte, türelmes lesz. Barátja ezután még háromszor
megismételte a tanácsot, a másik meg minden alkalommal egyetértıleg bólintott.
Amikor a barát negyedszer is megismételte, a férfi haragra gerjedt.
– Hülyének nézel? Miért kell ilyen egyszerő dolgot újra meg újra elismételned?
– No látod, mennyire nehéz türelmesnek lenni! Csupán ezt ismételtem el
néhányszor, s máris elveszítetted a türelmedet!
Xue Tao történetei

Nincsenek megjegyzések: