szerda

HOGYAN HORDTA EL A BOLOND A HEGYEKET?

A Thaing és a Wangwu hegység vagy 700 li* átmérıjő és sok ezer láb magas lehet.
A hegy északi oldalán lakott egy öreg ember, közel járt már a kilencvenedik
évéhez, és mindenki úgy hívta: a Bolond. Mivel a ház bejárata a hegyre nézett,
minden alkalommal kerülıt kellett tennie, akár elment hazulról, akár hazament Ezt
módfelett kényelmetlennek találta, egy napon hát összehívta családját, hogy
megbeszéljék, mit is tehetnének.
– Mit szólnátok hozzá, ha elhordanánk a két hegyet? – kérdezte. – Akkor utat
nyithatunk délre, a Han folyó partjához.
Valamennyien egyetértettek vele, csak a felesége aggodalmaskodott
– Annyi erıd sincs, hogy egy dombocskát elhordj ! Hogy tudnád elhordani a két
hatalmas hegyet? Aztán meg hová tennétek a kihányt földet és sziklát?
– Belehajítjuk a tengerbe – hangzott a válasz.
A Bolond a fiával meg az unokájával elkezdte ásni a földet, és kosárba rakva
cipelték a tengerhez. Élt a szomszédságukban egy Jing nevő özvegyasszony, meg
annak a hétéves fia, ık is elhatározták, segítenek elhordani a hegyeket Hetekbe tellett,
míg egyszer-egyszer megjárták az utat.
Lakott a Han folyó partján még egy nagyon öreg ember, akit mindenki úgy
nevezett: a Bölcs. Látva fáradozásukat, jót kacagott, s megpróbálta lebeszélni ıket a
munkáról.
– Elég legyen az értelmetlen ostobaságból! – kiáltotta. – Hisz öreg vagy és gyenge,
nem tudod elhordani picinyke részét sem a hegynek. Hogy tudnád elhordani azt a
rengeteg földet meg sziklát?
A Bolond hosszan tartó pillantást vetett rá. – Milyen ostoba és együgyő vagy –
felelte. – Annyi eszed sincs, mint az özvegy kisfiának. Ha meghalok, itt marad utánam
a fiam, aztán meg a fiam fia, és így tovább nemzedékrıl nemzedékre. Mivel pedig a
hegy nem nı, idıvel miért ne tudnánk elhordani?
A Bölcs erre nem tudott mit mondani.
Lie Zi'

Nincsenek megjegyzések: