szerda

A FŐNIXMADÁR

Gong Shu, a kézmőves darab fából fınixmadarat akart faragni.
Elsıként durván kifaragta a madár körvonalait.
Egy járókelı meglátta, azt mondta:
– Jobban hasonlít bagolyra, mint fınixre.
Másik is tett megjegyzést:
– Inkább kócsagra emlékeztet. Valamennyien kinevették a csúf madarat és a
kézmőves ügyetlenségét.
Aztán a fınix elkészült – koronája olyan volt, akárha zafírból lett volna, karmai
cinóbervörösen csillogtak, tollazata káprázatos színekben tündökölt, és ha titkos
gombot nyomtak meg rajta, felszállt az égre, három nap, három éjjel repkedett a
felhık felett
Akik kezdetben leszólták a készülı alkotást, csodálattal adóztak a kézmőves
ügyességének.
Líu Zí*

Nincsenek megjegyzések: