szerda

A SZELLEMEK FESTÉSE

Qi herceg udvarában élt egy festımővész.
– Mondd csak – kérdezte a herceg –, mit a legnehezebb megfesteni?
– Kutyát, lovat, hasonlókat – felelte a mővész.
– És mit a legkönnyebb? – kérdezte a herceg.
– Szellemeket és szörnyeket – mondta a festı. – A kutyákat, lovakat meg más
élılényeket ismerik, és nap mint nap látják az emberek, összehasonlítják a festményen
szereplıkkel, ezért nagy feladat az ábrázolásuk. A szellemeket és szörnyeket viszont
soha nem látta senki, így hát egyszerő megfesteni ıket.
Han Feí Zí*

Nincsenek megjegyzések: