szerda

AZ AGYAGFIGURA ÉS A FASZOBOR

Mengchang herceg úgy döntött, elhagyja szülıföldjét, Qi tartományt, és állami
hivatalt vállal Qin tartományban. Százával akarták lebeszélni tervérıl, ám ı nem
hallgatott rájuk. Végezetül Su Jin, a szónok kért kihallgatást tıle.
– Hallottam már minden érvet, amit ember felsorakoztathat – üzent ki neki
Mengchang herceg. – Kizárólag természetfölötti érvelést nem hallottam még.
– Nem azért jöttem, hogy emberi dolgokról beszéljek – felelte Su Jin. – Azért
kérek kihallgatást, hogy a természetfölöttirıl beszélhessek.
Ekkor a herceg maga elé bocsáttatta. Su Jin a következı történetet mondta el:
– Idefelé jövet, a Zi folyón átkelıben hallom, amint egy agyagfigura meg egy
faszobor beszélgetnek.
– Te csak darab agyag voltál a folyó nyugati partján – mondta fitymálkodva a
faszobor. – Figurát formáztak belıled, de amikor jönnek az esıs hónapok, és a folyó
kiárad, elpusztít a víz.
– És az miért baj? – vitatkozott az agyagfigura. – A folyó nyugati partjából
vétettem, és ha elpusztulok is, újra folyópart leszek. Téged viszont a keleti part
kivágott fájából faragtak szoborrá. Ha jön az esızés, meg az ár, téged mindjárt
elsodor. Akkor mihez kezdesz?
Lu Jin így folytatta: – Qin tartományt minden oldalról megerısített hágók veszik
körül, ha Qinbe mész, akárha oroszlán szájába dugnád a fejed! Ha beteszed a lábad
Qinbe, tartok tıle, soha nem térsz vissza.
A herceg feladta tervét.
Ellenséges államok anekdotái

Nincsenek megjegyzések: