szerda

A ZHONGSHAN HEGYSÉG FARKASA

Dongguo, a tudós, híres volt könyörületességérıl.
Egy nap szamárháton ügetett Zhongshan felé, s vadászokat pillantott meg.
Késıbb farkas rohant hozzá, reszketve könyörgött:
– Jóságos mester! Engedd meg, hogy elbújjak a csomagodban. Ha kikerülök a
bajból, örökre hálás leszek jócselekedetedért.
A mester kinyitotta könyvekkel megrakott zsákját, elrejtette benne a farkast,
körberakta könyvekkel.
A vadászok sehol sem találták a farkast, továbbmentek.
Ekkor a farkas megkérte Dongguo mestert, engedje ki a zsákból. Kikászálódott a
könyvek közül és azonnal kimutatta a foga fehérjét.
– Gonosz emberek üldözıbe vettek, és hálás vagyok neked, hogy megmentetted
az életem. Most viszont halálosan éhes vagyok, ha nem eszem, menten éhen halok.
Ha valóban meg akarod menteni az életemet, engedd, hogy megegyelek.
Rögtön rá is ugrott a mesterre, akit a támadás teljesen váratlanul ért. Igyekezett
ellenállni, s ekkor, szinte az utolsó pillanatban észrevette, hogy egy öreg közeledik
az úton. Nagy nehezen kiszabadította magát, az öregemberhez szaladt, könyörgött,
mentse meg.
– Mi a baj? – kérdezte az öreg.
– A farkast üldözıbe vették a vadászok, és a segítségemet kérte. Megmentettem
az életét, most viszont fel akar falni. Kérlek, magyarázd meg neki, hogy helytelenül
cselekszik.
– Amikor a mester az utamba került – így a farkas –, belegyömöszölt a zsákjába,
rám rakta a könyveit, aztán hosszasan elbeszélgetett a vadászokkal, és remélte, hogy
közben megfulladok a zsákban. Miért ne faljam fel?
– Azt hiszem, túlzol – mondta az öreg a farkasnak. – Látni szeretném, hogyan
történt a dolog, valóban annyira szenvedtél, mint ahogy állítod?
A farkas készségesen beleegyezett, hogy megmutassa, mennyire szenvedett.
Belebújt a zsákba.
– Van tıröd? – kérdezte az öreg suttogva a mestertıl.
Dongguo elıvette a tırét Az öreg a kezével mutatta, szúrja le a farkast
– Nem akarok fájdalmat okozni neki – ellenkezett a mester.
Az öreg elnevette magát.
– Ez a leghálátlanabb lény a földkerekségen, neked meg nincs szíved, hogy
megöljed! Könyörületes vagy ugyan, de ostoba is vagy!
Kikapta Dongguo kezébıl a tırt, és ledöfte a farkas.
A Ming-dinasztia korában (1368-1644) élt Ma Zhongxi mőve

Nincsenek megjegyzések: