szerda

A SZŐRME ÉS A BŐR

Wen hercegnı országjárása során Wei tartományban járt, és megpillantott egy
embert, aki kifordított bundában köteg szalmát cipelt.
– Miért viseled szalmahordáshoz szırével kifelé a bundádat? – kérdezte a
hercegnı.
– Hogy védjem a bőrét – felelte a férfi.
– Ember, hát nem fogod fel, ha a szıre van kívül, a bır akkor is vele kopik?
Új beszélgetések

Nincsenek megjegyzések: