szerda

A VADÁSZ CSELFOGÁSA

Az ız fél a farkastól, a farkas a tigristıl, a tigris meg a medvétıl. A medve, ha
felegyenesedve támad, a legfélelmetesebb, a legerısebb valamennyi állat között.
Chu tartományban egy vadász remekül utánozta bambusz sípján az állatok
hangját. Kicsalogatta sípjával az ızet rejtekébıl, aztán leterítette.
Egy nap ismét szokott cselfogásához folyamodott. A farkas, a síp hangját ıznek
vélve, elıbújt. A vadász megijedt, hirtelen a tigris üvöltését imitálta. A farkas
elmenekült, ám a bozót szélén feltőnt a tigris. A vadász rémületében máris a medve
hangját csalta elı sípjából, amire a tigris hanyatt-homlok elszaladt A medve azonban
azt hitte, valamelyik kölyke hívja, és a hang felé sietett. A bocsa helyett a vadászra
bukkant, helyben nyomban szétmarcangolta, felfalta.
Ha valaki nem bízik saját képességeiben és külsı erıkhöz folyamodik, hasonló
sorsra juthat, mint ez a Chu-béli vadász.
Tiu Zongyuan összegyőjtött munkái

Nincsenek megjegyzések: