szerda

A ZENG SHENRİL TERJESZTETT SZÓBESZÉD

Amikor Zeng Shen a Fei negyedben járt, névrokona gyilkosságot követett el.
Valaki azonnal Zeng Shen anyjához rohant a hírrel.
– Zeng Shen megölt valakit!
– Az lehetetlen – mondta az asszony. – Az én fiam soha nem tenne ilyesmit.
És visszaült a szövıszékéhez. Valamivel késıbb más jött a hírrel.
– Zeng Shen megölt egy férfit!
Az öregasszony békésen szıtt tovább. Kevéssel ezután harmadik hírhozó toppant
be, hogy elmondja:
– Zeng Shen megölt egy embert!
Erre az asszony megijedt Lecsapva vetélıjét, elmenekült hazulról.
Bár Zeng Shen valóban jó ember volt, és az anyja bízott benne, amikor már
hárman vádolták gyilkossággal, bármennyire szerette is az anya a fiát, nem tudott nem
kételkedni benne.
Ellenséges államok anekdotái

Nincsenek megjegyzések: