szerda

AZ EMBER, AKIT A KÚTBAN TALÁLTAK

Song tartományban a Ding családnak hosszú ideig nem volt saját kútja. A család
egy tagja nap nap után azzal töltötte idejét, hogy jókora távolságból hordta haza a
vizet.
Meg akartak szabadulni a fáradságos vízhordástól, kutat ástak a telkükön. Amikor
elkészültek a kúttal, boldogan lelkendeztek:
– Megástuk a kutat, és eggyel többen lettünk a családban !
A szomszédjuk meghallotta, mit mondtak, elmesélte a másik szomszédnak, az
meg a harmadiknak, s végül az elbeszélésbıl az kerekedett ki, hogy amikor a Ding
család kutat ásott, embert találtak a kútban.
Song tartomány hercegéhez is eljutott a hír, elküldetett Dingért, hogy a családja
avassa be ıt is a kútban talált ember rejtélyébe.
– A kút megásásával alázatos szolgád családja megtakarította, hogy a család egy
tagja állandó vízhordásra kényszerüljön – magyarázta Ding a hercegnek –, szó sincs
róla, hogy valóságban embert találtunk volna a kútban.
Zi Hua Zi*

Nincsenek megjegyzések: