szerda

MINDEN RONCS HAJÓ ÁLLAMI HAJÓ

Amikor Hu Li Zi hazafelé készült a fıvárosból, a miniszterelnök utasította
fıhadbiztosát, hogy gondoskodjék az utazás megszervezésérıl.
– Ha hajóra van szükséged – mondta Hu Li Zinek –, válaszd ki az egyik állami
hajót, és a rendelkezésedre áll.
Mielıtt a fıhadbiztos megérkezett volna, Hu Li Zi már ott volt a folyóparton.
Ezerszám álltak kikötve a hajók, de ı nem tudta megállapítani, melyek az állami, s
melyek a magántulajdonban lévı jármővek.
Amikor megérkezett a fıhadbiztos, megtudakolta, hogyan lehet
megkülönböztetni a kétféle hajót
– Nagyon könnyen – felelte a fıhadbiztos. – Válaszd ki, amelyiknek rongyos a
ponyvája, törött ez evezıje, szakadt a vitorlája. Azok mind állami hajók.
Hu Li Zi körülnézett
“Nem csoda, hogy az emberek is mind rongyosak. A császár valószínőleg úgy
véli, állami tulajdonban vannak” – gondolta magában.
Yu Li Zi

Nincsenek megjegyzések: