szerda

HOGYAN VÁSÁROLT A KIRÁLY JÓ LOVAT?

Volt egy király, aki elhatározta, ezer aranyat is megad egy olyan lóért, amelyik
ezer lit képes vágtatni egyfolytában. Három éven keresztül hiába kutatott ilyen paripa
után.
Három év múlva valaki felajánlotta, keres ilyen lovat a király számára.
A király megörült, és nyomban megbízta az illetıt a ló megvásárlásával.
Pár nap múlva ez az ember visszajött, és jelentette, hogy ötszáz aranyért vett egy
lókoponyát A király éktelen haragra gyúlt.
– Élı lovat akarok! – üvöltötte. – Mit kezdjek egy döglött lóval?! Hogy dobhattál
ki ötszáz aranyat hiába?
A férfi így felelt:
– Ha hajlandó vagy ötszáz aranyat adni a döglött lóért, nem vagy-e hajlandó jóval
többet adni egy élıért? Az emberek tudomást szereznek errıl a vásárról, rájönnek,
valóban kész vagy arra, hogy megfizesd a jó ló árát, és legjobb lovaikat küldik ide
neked.
Így is történt A király csakhamar három pompás paripára tett szert.
Ellenséges államok anekdotái

Nincsenek megjegyzések: