szerda

TÍZEZER ARANY

Qi tartományban élt egy Dongguo Chang nevő nagyravágyó úr. Többek között
arról álmodott, hogy valamikor tízezer aranya lesz. Tanítványa, bár ismerte mestere
pénzsóvárságát, mégis arra kérte, kegyeskedjék adományt adni neki, mivel nagy
szegénységben él.
Dongguo Chang visszautasította a tanítvány kérését.
– Minden pénzre szükségem van, mert állami hivatalt akarok venni magamnak.
A tanítvány megharagudott rá, elment Song államba. Mielıtt útra kelt, így szólt
mesteréhez: – Mivel nem osztozhatom mindabban, amit oly mohón kívánsz, jobban
teszem, ha másutt keresem a szerencsémet. Meglehet, hamarabb megtalálom, mint te.
Shang Zi*

Nincsenek megjegyzések: