szerda

SAVANYÚ BOR

Su Qjnnak nem sikerült hivatali állást szereznie. Egy nap apja születésnapját
ünnepelték. Amikor Su Qin bátyja az apja egészségére ürítette poharát, az apa
csettintett
– Ó, milyen kitőnı bor!
Ám amikor Su Qin köszöntötte fel apját, az öreg összevonta szemöldökét, és
felkiáltott
– Micsoda savanyú lıre !
Su Qin felesége úgy vélte, valóban, a bor savanyú. Kért egy pohár bort az
idısebb fivértıl, de amikor ı köszöntötte fel vele, az öreg azt a bort is savanyúnak
tartotta.
– De hisz ez ugyanaz a bor, amellyel a sógorom kínált téged!
– Szerencsétlenek! A legédesebb bor is megsavanyodik, ha ti értek hozzá!
Xue Tao történetei

Nincsenek megjegyzések: