szerda

HOGYAN SEGÍTETTE VALAKI A HAJTÁSOK NÖVEKEDÉSÉT?

Egy Song tartománybeli férfi úgy vélte, hogy az ı földjén lassan növekednek a
hajtások, ezért félig kihúzkodta valamennyit a földbıl, majd hazament.
– Ma aztán jól elfáradtam – mondta a családjának. – Segítettem a hajtásoknak,
hogy gyorsabban nıjenek.
A fia kirohant a földjükre. Csak egy pillantást kellett vetnie az ültetvényre, látta,
oda az egész.
A legtöbb ember azt szeretné, ha a fiatal hajtások gyorsabban nınének. Némelyek
úgy vélik, hiábavaló minden erılködés, ezért még a gazt se gyomlálják ki közülük,
mások meg azzal akarják gyorsítani a sarjak növekedését, hogy kirángatják ıket a
földbıl. Az utóbbi a semmittevésnél is haszontalanabb.
Mencius

Nincsenek megjegyzések: