szerda

AKI KIÉRDEMELTE A TISZTELETHELYET

Egy ember meglátogatta barátját és észrevette, hogy a konyha kéménye teljesen
egyenes, a tőzhely mellett meg nagy rakás tőzifa áll.
– Jobban tennéd, ha átépítenéd a kéményt görbére – tanácsolta a ház urának. – A
tőzifát meg rakd kicsit odább, mert könnyen tüzet foghat.
Barátja rá se hederített a tanácsra.
Néhány hét múlva a ház kigyullad. A szomszédok segítségével sikerült gyorsan
eloltani a tüzet. Akkor a háziak hálájuk jeléül marhát vágtak, lakomára hívták
szomszédaikat. A házigazda mellé, a tisztelethelyre azt a szomszédot ültették, aki a
tőz oltása során megperzselıdött, a többieket pedig ugyancsak érdemeik szerint
ültették asztalhoz – a férfirıl azonban, aki a kémény átépítését tanácsolta,
megfeledkeztek.
Valamelyik vendégnek az eszébe jutott:
– Ha megfogadod a barátod tanácsát, megkímélted volna magad a vendéglátás
kiadásaitól, és tőz sem lett volna. Joggal mulattatod azokat, akik a segítségedre
siettek, de helyénvaló-e megfeledkezni arról, aki figyelmeztetett rá, hogy építsd át a
kéményt, és tedd távolabbra a tőzifát.
A házigazda belátta tévedését, meghívta a lakomára barátját, aki a jó tanácsot adta.
A Han-dinasztia története*

Nincsenek megjegyzések: