szerda

AZ ÍJ TÜKÖRKÉPE

Nagyapám Chen kerület békebírája volt, s egy alkalommal meghívta, házába a
titkárát, Du Xuant, hogy bor mellett ünnepeljék meg a nyári napfordulót A ház falán
vörös íj függött, amely a kupa borban tükrözıdve kígyóalakra emlékeztetett. Du Xuan
visszahıkölt a látványtól, ám nem merte visszautasítani a bort. Néhány nap múlva
tompa fájdalmat érzett a gyomrában, étvágytalanná vált, lefogyott. Szedett mindenféle
gyógyszert, de nem sikerült kikúrálnia magát.
Nagyapám késıbb hivatalos ügyben hívatta magához és megkérdezte, hogyan
szerezte betegségét
– Attól a kígyótól való félelem okozta, amelyet lenyeltem – felelte Du Xuan.
A titkár távozása után nagyapám pillantása az íjra tévedt, és rájött, mi történhetett.
Azonnal kocsit küldött Du Xuanért, és úgy tett az asztalra egy kupa bort, hogy az íj
ugyanúgy tükrözıdjék benne, mint a titkár korábbi látogatása idején.
– Csupán a falon függı íj tükörképe az, ami megijesztett – magyarázta a titkárnak.
Du Xuan abban a pillanatban jobban lett, rövid idın belül felépült
Hagyományos témák (Feng Su Tong)

Nincsenek megjegyzések: