szerda

RENDELET A TIGRISEK ELLEN

Amikor Yang Shuxian állami hivatalt töltött be Jingzhou-ban, a tigrisek állandó
rettegésben tartották a környéket. Yang rendeletet adott ki: hatalmas sziklába vésve
utasította a tigriseket, hagyják el hivatali mőködése területét.
Késıbb Yangot áthelyezték Yulinba. Azt tapasztalta, hogy az emberek
engedetlenek vele szemben, ezért célszérőnek vélte, ha hasonló parancsot ad ki a
renitensek ellen. Írt a Jinghzou-i elöljárónak, készíttessen másolatot a tigrisek ellen
hozott intézkedésérıl. A Jinghzou-i elöljáró teljesítette kívánságát, embereket
küldött ki a sziklához, ám a tigrisek széttépték a rendeletmásolókat.
Az elöljáró válaszlevélben tájékoztatta Yangot a tragédiáról.
Song Bai hei Chao

Nincsenek megjegyzések: