szerda

A SZENT ANGOLNA

Kuaijiban a Dam kıpavilon mellett hatalmas juharfa állt. Törzse korhadásnak
indult, jókora üreg keletkezett benne, s valahányszor esı esett, az üreg megtelt vízzel.
Egy halkereskedı a fa mellett elhaladva a móka kedvéért betett egy angolnát a vízzel
teli üregbe.
Minthogy angolnák nem szoktak fákban élni, a falu lakói meg voltak gyızıdve
róla, hogy szent állat telepedett a fába. Templomot emeltek a fa mellé, mindennap
macskát áldoztak az oltáron, a templomot elnevezték Angolna Atya Templomának.
Hittek benne, hogy aki az angolna elıtt imádkozik, megtalálja a szerencséjét, aki
viszont nem adja meg az istenségnek a tiszteletet, bajba jut
Amikor a kereskedı visszatért útjáról, és látta, mi történt, fogta az angolnát,
elvitte, hogy levest fızzön belıle. Ettıl kezdve az angolna nem volt szent többé.
A csodák kertje (Yi Yuan)

Nincsenek megjegyzések: