szerda

VEREKEDŐ BIVALYOK

A híres festı képet festett, amely két verekedı bivalyt ábrázolt
A mőértık csodájára jártak.
– Milyen élethő ! Pont olyan ok, mint a valóságban!
A mővész úszott a boldogságban. Finom selyemre ragasztotta, jade-rúdra
akasztotta fel a képet, összetekerve pedig cédrusfa dobozban ırizte. Csak azoknak
mutatta meg, akik tudták értékelni a kényes ízléső mőveket
Egy nap óvintézkedésül a molyok ellen, kiakasztotta a képet a napra.
A tehénpásztor éppen akkor lépett az udvarba. Megállt a kép elıtt, elvigyorodott.
– Értesz valamit a festészethez, fiú? – kérdezte a mővész. – Hát nem olyanok a
bivalyok, mintha élnének?
– Úgy néznek ki, mint a bivalyok – felelte a vigyorgó legény.
– És van a képen valami, ami rossz?!
– Amikor a bivalyok összeakasztják a szarvukat – mondta a legény –, a farkukat
mindig a farukhoz szorítják. Itt a képen csóválják a farkukat. Még sohasem láttam,
hogy bivalyok így verekedtek volna.
A festımővész levegı után kapkodott. Többé senkinek se mutatta meg a képet.
Dong Po Zhi Lin

Nincsenek megjegyzések: