szerda

ZARÁNDOKÚT

Az Emei hegység megszámlálhatatlanul sok kolostora közül a nagy kolostorok
szerzetesei gazdagok, a kis kolostorok szerzetesei pedig szegények voltak.
Egy nap valamelyik kis kolostor szegény szerzetese útnak eredt, hogy búcsút
vegyen egy nagy kolostor gazdag szerzetesétıl, majd zarándokútra induljon a Keleti
Óceán szigetén fekvı Putou hegységbe. Több mint háromezer lit kellett megtennie,
sok-sok magas hegyen és mély vízen kellett átkelnie. A gazdag szerzetes zavartan
érdeklıdött.
– Mire van szükséged, mit akarsz magaddal vinni?
– Csupán kancsót és tálkát kérek – felelte a szegény szerzetes. – A kancsóval
vizet merítek, a tálkával meg koldulok majd egy kis rizst.
– Évek óta készülök rá, hogy zarándokútra menjek Putouba – mondta a gazdag
szerzetes. – Évek óta győjtöm, ami szükséges az úton, de még mindig hiányzik egykét
dolog. Aggódom, nem veszed-e túl könnyen az utat?
A szegény szerzetes jó esztendı múlva visszatért útjáról, és beszámolt a gazdag
szerzetesnek arról, mi minden esett meg vele.
A gazdag szerzetes szégyenkezve bár, de még mindig azzal mentegetızött, hogy
eddig nem sikerült megtennie az összes elıkészületet a zarándokúthoz.
Bai He Tang Ji

Nincsenek megjegyzések: