szerda

A SEMMITTEVÉS PILLANATA

A magas rangú tisztviselı zarándokutat tett a kolostorba. A kolostorfınököt
elızetesen értesítették a vendég érkezésérıl, s ı megtette az elıkészületeket a
tisztviselı fogadására. Eddegéltek, iddogáltak, a tisztviselı jól érezte magát a
kolostorfınök asztalánál, s jókedvében Tang-kori poémából idézett két sort:
A kolostor mellett elhaladva betértem, hogy szót váltsak a szerzetesekkel;
Hogy a kinti élet zaklatottsága után egy pillanatnyi semmittevést élvezzek.
A szerzetes nevetett. A tisztviselı megkérdezte, min nevet, ı pedig ekképp felelt:
– Méltóságod egy pillanatnyi semmittevést élvezett, nekem azonban ez a pillanat
három napi munkámba került.
Tan Gai

Nincsenek megjegyzések: