szerda

KI A LEGELEGÁNSABB?

Zou Ji, Qi hercege magas, jóvágású férfi volt. Egy reggel választékosan
felöltözött, és hosszasan szemlélte magát a tükörben.
– Ki az elegánsabb, Xu herceg az északi városból, vagy én? – kérdezte feleségét.
– Te mindig elegáns vagy! Hogyan lehetne Xu herceget hozzád hasonlítani? –
felelte az asszony.
Mivel az északi városbeli Xu herceg nagy népszerőségnek örvendı, jóképő férfi
hírében állt, Zou Ji nem hitt a feleségének, feltette a kérdést ágyasának is.
– Hogyan is lehetne Xu herceget hozzád hasonlítani? – kiáltott fel az ágyasa.
Késıbb bejött a herceghez az egyik pártfogoltja, s a herceg neki is feltette a
kérdést.
– Messzi földön te vagy a legelegánsabb! – hangzott a válasz.
Xu herceg másnap magához hívatta Zou Jit, és találkozásukkor Zou Ji
megállapította, hogy Xu sokkal elegánsabb, mint jómaga. Ismét hosszasan álldogált a
tükör elıtt, és meg kellett állapítania, hogy kettejük közül Xut illeti a babér.
Éjszaka, az ágyában, elgondolkodott. “.A feleségem azért mondta, hogy én vagyok
az elegánsabb, mert elfogult Az ágyasom azért, mert tart tılem, a pártfogoltam pedig
azért, mert valamit akar tılem!”
Ellenséges államok anekdotái

Nincsenek megjegyzések: