szerda

A JÁMBOR İZGIDA

Linjiangban egy ember ızgidát fogott. Amikor hazavitte, kutyái a szájuk szélét
nyalogatva csóválták a farkukat. Az ember haragosan elkergette ıket Késıbb az
ember az ızgidát a kutyái közé eresztette, de figyelmeztette a kutyákat, hagyják
békén a gidát, fogadják maguk közé. Amint az ız növekedett, megfeledkezett
eredeti mivoltáról, a kutyák barátjaként szórakozott, játszott velük. A kutyák,
gazdájuktól félve, természetüket meghazudtoló módon összebarátkoztak az ızzel.
Három év múltán az ız észrevétlenül kiosont a ház kapuján. Az utcán sok
ismeretlen kutyát látott, barátkozni próbált velük. A kutyák meglepıdtek az ız
láttán, de meg is örültek az útjukba kerülı finom eledelnek. Rávetették magukat,
szétmarcangolták. Az ız még akkor sem fogta fel, miért kellett oly korai véget érnie.
Liu Zongyuan összegyőjtött munkái

Nincsenek megjegyzések: