szerda

A HERCEG ÉS AZ ÍJA

Xuan herceg, a szenvedélyes íjász szeretett dicsekedni az erejével, holott harminc
csinnél* súlyosabb íjat nem tudott felajzani. Amikor barátainak felajánlotta, feszítsék
meg az íj húrját, azoknak csak úgy félig-meddig sikerült, bárhogy erılködtek.
– Hát ez bizony megvan kilencven csin! – kiáltott fel az egyik. – Senki más, csak
felséged tud bánni ilyen súlyos íjjal.
Ez roppant mód hízelgett a hercegnek.
És bár valójában harminc csines íjat használt, élete végéig meg volt gyızıdve róla,
nyom az kilencvenet is. A herceg az üres bók kedvéért feláldozta az igazságot.
Yin Wen Zi*

Nincsenek megjegyzések: