kedd

Bankó lánya

Mint a sistergő istennyila, úgy rontottak a királyi hírvivők Bankó udvarába. A kapitányuk le
sem szállt a lóról, nyeregben mondta el a királyi üzenetet.– Vitéz Bankó, Béla királyunk harci próbát rendez, elvár oda téged is, hogy összemérd erődet
a többiekkel.Azzal már fordította is a lovát, porzott utánuk az út.Bankó görnyedten állt a tornácon, bizony olyan elkeseredetten, mintha valóban istennyila
csapott volna a házba.Odasereglett köré a háza népe, felesége, kilenc lánya. Sajnálkozva nézték, hiszen régen
elmúlt már az idő, amikor Bankó lovagi tornákon vitézkedhetett.– Hej, csak fiatalabb volnék, nem félnék én semmilyen vitézi próbától. De hol van már a régi
erőm?! Csak csúfoskodni megyek én a királyi udvarba.Előlépett akkor a legkisebb lánya.– Nem fogsz te csúfoskodni, apám, sehol. Ha volna fiad, most őt küldhetnéd magad helyett. De
neked csak kilenc lányt adott az Isten. Engedd meg hát, hogy én menjek helyetted.– Hogy képzeled?! Egy gyenge lányt odaengedni martalékul a sok vitéz közé?– Ne félts engem egyet se, apám – mondta a lány. – Csináltass nekem férfiruhát, adj alám
lovat, a kezembe fegyvert, meglátod, nem hozok szégyent rád! Gyerünk lányok, vágjátok rövidre a
hajam!


A nyolc testvére nekilátott, röpködtek az olló alatt a szép hosszú, aranyszínű tincsek,
hozták a vitézi ruhát, kalpagot, kardot, lóra pattant Bankó lánya, olyan ifjú lett belőle, hogy
különb se kell.Magasra szaladt Béla király szemöldöke, amikor meglátta Bankó lányát.– Hát te ki vagy?– Én, felséges királyom, Bankó fia vagyok, én jöttem apám helyett, mivel ő már kiöregedett a
vitézi próbákból.– Hej, te legény, túl szép szemed van neked.– Vagyok olyan legény, mint a király bármelyik vitéze – vágta rá gyorsan a lány.De a királyt csak nem hagyta nyugodni a Bankó fiának szép szeme. Odaintette magához
udvarmesterét.– Úgy nézem, lány ez a szép ifjú. Tegyünk vele próbát. A lovagterembe hordjatok össze
válogatott fegyvereket, de az egyik sarokba tegyetek egy rokkát is. Százat egy ellen, hogy ez a
szép „ifjú” elsőnek a rokkát veszi szemügyre.De bizony hiába lesték árgus szemmel, Bankó lánya ügyet sem vetett a rokkára, kemény
léptekkel odament a legnagyobb íjhoz, és mintha csak játékszer lenne a kezében, megfeszítette az
ideget.– Na, ha ilyen erős legény vagy, lőjünk akkor célba – mondta a király.Nosza, nekiláttak. A vitézek sorban kezükbe vették az íjat, lőttek, de bizony a cél közepébe
egyikük sem talált, maga a király is éppen csak a szélét csisszantotta meg.– Lássuk Bankó fiát!A lány nem tétovázott, gyakorolt ő otthon eleget, kézbe kapta az íjat, és annak a
rendje-módja szerint a cél közepébe lőtt.


– Nem akármilyen legény ez, láthatja felséges királyom – mondta az udvarmester, de a király
csak csóválta a fejét.– Túl szép a szeme ennek a legénynek. Na hadd látom, ki a leggyorsabb közületek, fussatok
pályát.Nekikészülődtek a vitézek, nekilódultak. Bankó lánya könnyű lábbal előzte meg a többieket. De
a királynak ez sem volt elég, akkor meg követ vettetett velük.Nekiveselkedtek az ifjak a nehéz kőnek, nagyokat rikoltoztak, amikor egyik túldobta a
másikat.– Na, most te jössz – mondták Bankó lányának, s ő messzebbre hajította a követ, mint
bármelyikük.– Na jó, mára elég volt – mondta a király –, most már mulassatok.Ezzel ő maga nyugovóra tért, de még álmában is mindig a Bankó lánya szép szemét látta.A vitézek meg közben körülülték a kecskelábú asztalokat.– Na lássuk, te tejfeles képű – mondták a lánynak –, az ivásban hogy vitézkedsz.Ürültek a tele kancsók, törtek a poharak, vitézül ittak a vitézek, egyik a másik után gurult
az asztal alá, de Bankó lányának meg se kottyant a sok bor. Ült mosolyogva az asztalfőn, s
amikor az utolsó vitéz is az asztal alá itta magát, még egyszer teletöltötte a poharát.– Emelem poharam rátok, hős cimboráim és Béla királyra, akit az Isten soká tartson.Kihörpintette a bort, és otthagyta a részeg társaságot.Reggel futott az udvarmester a királyhoz.– Felséges királyom, most már egészen bizonyos, hogy nem lány a Bankó fia. Nemcsak
céllövésben, fu94tásban és kővetésben győzte le a többit, de
inni is ő tud a legjobban. Képzeld, mind az asztal alá itta a nagyhangú vitézeket.– Hát… el kellene hinnem. Csak ne álmodtam volna a szeméről egész éjszaka… Tudod mit? Azért
még egy próbát teszünk.Huncutul villant egyet a király szeme, s megindult udvaroncai élén a vetélkedő ifjak közé.– Hogy mulattok, jó vitézeim?Na, lett erre nagy ógás-mógás, nyöszörgés, csak egy talpig páncélba öltözött ifjú kacagott rá
egy lányosat.– Azt gondoltam – mondta nagy ravaszul a király –, hogy a belülről megáztatott testnek
hasznára válik, ha kívülről is megáztatják. Úszóversenyt rendezünk, hadd látom, ki ússza át a
folyót legelébb oda meg vissza.Hányta le magáról a gúnyát a sok ifjú vitéz, csak az a páncélba öltözött, az nem mozdult.
Szegény Bankó lánya, járt az agya, mint a szélkelep, vajon most mit tegyen.– Hát te, Bankó fia – fordult feléje a király –, te nem akarsz részt venni az úszóversenyen?
Talán nem tudsz úszni?– Tudok én, felség, hogyne tudnék – mondta a lány–, csakhogy igen nagy baj van otthon. Most
hozták a rossz hírt, hogy apám birtokait megtámadta a tatár. Nagy szükség lesz ott az én
karomra, kérem felségedet, engedjen engem azon nyomban haza.– Ha már így van, akkor siess haza, fiam! – mondta a király, s ezüsttel, arannyal
megajándékozta őt.Gályára szállt Bankó lánya a sok ajándékkal, eloldották a köteleket, a gálya sebesen
megindult a folyó sodrásában. A király a partról integetett a szép szemű vitéznek, az meg a
folyó közepén suhanó gályán leve95tette a páncélinget,
kigombolta piros blúzát, és kivillantotta a királynak melle két szép almáját.– Na, ugye megmondtam – kiáltozta a király, és futott a parton a gálya után. – Állj meg, te
lány, gyere vissza, legyél a feleségem!De akkor már messzire vitte a víz a gályát, lehet, hogy a hang el sem hallatszott odáig.

Nincsenek megjegyzések: