A gyermek életét csak akkor gazdagítja egy mese, ha mozgásba hozza képzeletét, fantáziáját, fejleszti intellektusát, ha eligazítja érzelmeiben, megbékíti félelmeivel és vágyaival, elismeri nehézségeit, ugyanakkor megoldásokat is javasol problémáira.
Ha egy gye­rek sok mesét hall­gat, sok­kal job­ban tud kap­cso­la­tot kiala­kí­tani a kör­nye­ze­té­vel, fej­let­tebb szó­kinccsel és kép­zelőerő­vel ren­del­ke­zik majd. Az isko­lá­ban könnyeb­ben meg­ta­nul olvasni és tudo­má­nyos kuta­tá­sok sze­rint nagyobb IQ-val is ren­del­kez­nek majd.
A kínálat óriási. Az alábbi válogatással olyan meséket szeretnénk feleleveníteni, amelyek nagyon sokunk kedvence volt és amit érdemes megismertetni gyermekeinkkel, unokáinkkal.
Ezekben a mesékben a gyerekek találkoznak az életben is előforduló fogalmakkal, jellemekkel, értékekkel (szegénység, gazdagság, szépség, öröm, harag, barátság, jóság, butaság, okosság). Mindezen túl az ingergazdag környezet szórakoztat és tanít az életről, valamint megszeretteti gyermekeinkkel a növény és állatvilágot.

Olvas­sunk és meséljünk minél töb­bet, hogy gyer­me­ke­ink sike­res, maga­biz­tos felnőt­tekké váljanak!

Emlékeztek még ezekre a mesékre?

Frakk- a macskák réme
A történet középpontjában a „kutya-macska” barátság áll. Egy kis kertes házban lakik a két elkényeztetett macska , Lukrécia és Szerénke. A két macska megnevelését célozza a vizsla (Frakk) és bizony ez olykor bonyodalmakkal jár.
mesefrakk
Futrinka utca
A klasszikus bábfilm sokak kedvence volt. A tökház lakói, Mazsola, Böbe baba, Tádé és társaik nagyszerű élményt nyújtottak hétről-hétre.

mesefutrin
Füles mackó
A kisvakond
A sorozat néhány része a film készítésekor szokatlan módon tárgyalja az élet olyan dolgait, melyekről a gyerekeknek gyakran csak hamis vagy mesebeli képet közvetítettek a tévéműsorok. A legismertebb részben "a kisvakond nadrágja" című epizódban megismerkedhetünk a ruhagyártás részleteivel.
mesekisvakond
Kukori és Kotkoda
Az 1970 -ben útjára induló rajzfilmsorozat alapötletét Bálint Ágnes írónő egyik kolléganője adta; aki gyakran panaszkodott arra, hogy férje nem hajlandó semmilyen házimunka elvégzésére. Így született meg Kukori, aki lustaságával minden epizódban felbosszantja Kotkodát. A sorozat rendezője és megtervezője azért választotta a tyúk és kakas figuráját, mert úgy vélte, ha a szereplőknek csak két lába van, kevesebbet kell rajzolni.
mesekukori
Makk Marci
Makk Marci egy derék gyerek, mindig vidám, sokat nevet. Játszik, ugrál, tornázik, hóban csúszkál, nem fázik... és télen-nyáron jól mulat. Egészséges, mint a makk!
meseMakk Mar
Misi mókus kalandjai
A történet főhőse Misi, a mókus, akinek történetesen fekete a farka, és érdekes kalandokat él át az erdőben.
mesemisi mókus
A nagy ho-ho horgász
A mindenre elszánt nagy ho-ho-horgász és barátja, aki ki más lehetne, mint Főkukac. Nyáron a hőségben nincs is jobb, mint a hűs víz partján üldögélni. Horgászszenvedélyének hódol főhősünk is, aki folyamatosan sok-sok kalandba csöppen. De a szenvedély azért szenvedély, hogy minden akadályt legyőzzön.
mesenagyhoho
Moha és Páfrány
A fatönkházikó apró lakóinak kalandjairól szólnak, barátságukról és az erdő különböző lakóiról: a tündérről, a Tűzemberkéről, az óriásról, az egérkéről...
Rumcájsz
Egy régi cseh ismerős: Rumcájsz, a zsivány. Azt talán kevesen tudjuk, hogy Rumcájsz, mielőtt a jicini erdő híres-nevezetes zsiványa lett, becsületes suszter volt. Igaz, zsiványnak is becsületes maradt, s kalandjai során minduntalan igazságot szolgáltat – gyakorta felesége, Manka segítségével….
meserumszájsz
Süsü, a sárkány
Süsü, a sárkány igencsak eltér szokványos társaitól, hiszen csak egy feje van. A többi társával ellentétben nem várakat ostromol, hogy a vár bevétele után királylányokat raboljon magának. Inkább lepkéket kerget, és arról ábrándozik, milyen jó volna rózsabimbónak lenni, mert úgy legalább rászállnának a gyönyörűségesebbnél gyönyörűbb pillangók. Szelídségével belopja magát az emberek szívébe.
mesesüsü
Varázsceruza
A történet középpontjában egy kisfiú és a kutyája áll, akik a kalandjaik során felmerülő problémákat egy varázsceruza segítségével oldják meg; a fiú által rajzolt dolgok megelevenednek.
mesevarázsceruza
Mekk Elek - az ezermester
A történet főszereplője egy kecske, Mekk Elek vagy Mekk Mester. Mekk Elek ezermesternek adja ki magát, valójában pedig elismeri magáról, hogy nem ért semmihez sem. Számos mesterséggel megpróbálkozik, sokféle munkát, megbízást elvállal, de sokáig mindegyikre alkalmatlannak bizonyul. A házát 13 cégérrel díszíti, melyek egy-egy foglalkozást ábrázolnak. Ezekben a foglalkozásokban Mekk Elek sorra kipróbálja magát - a bábfilmsorozat minden egyes epizódjában egy-egy új szakma kerül sorra.
mesemekk
Vuk
Fekete István a tőle megszokott, kedves, érdekes stílussal beszéli el Vuk, a kisróka életútját, az első önálló lépésektől a felnőtté válásig. A történet a legfontosabb emberi értékeket ‑ mint szabadság, bátorság és szolidaritás ‑, színesen és élvezetesen mutatja be.
vuk

Végezetül a legfontosabb, a magyar népmese, mely felnőttként is élményt nyújt! Kellemes perceket kívánunk!


Bíró Dalma gyűjtése