szombat

Szent László mint táltos a magyar hiedelemben

I. Szent Lászlóról sok  hiedelem maradt fenn, amiket azzal magyaráztak, hogy táltos volt. Egyszer amikor Salamon királlyal párbajozott, a felé közeledő Salamon, aki nem rettent meg  még erősebb vitézektől sem, a feje körül  lángoló karddal hadonászó angyalokat látott és megrettent., visszament várába . László  Szög nevű lova patkójának nyomán vizet fakasztott a szomjazó katonáinak, hegyeket mozgatott meg, aranypénzt változtatott kővé. A monda szerint egy ellene  szervezett merénylet  közben is nagy fényesség támadt, és a merénylő elejtette a kardot. Gyakran emlegették úgy, hogy táltos király, aki táltos lován vágtatva védi az országot.

Nincsenek megjegyzések: