szombat

Magyarok mint türkök a történelemben

A kazár birodalom népei nomád életmódjukból adódóan a kínaiaktól a türk gyűjtőnevet kapták függetlenül attól, hogy melyik népcsoporthoz is tartoztak, mivel a türk szó nomádot jelent. ( ebben az időben még nem a  mai értelemben vett törököt jelentett) Habár növénytermesztéssel is foglalkoztak,  a lovasnomád életmód inkább  jellemezte őket. A magyarokat a korai bizánci emlékiratok is úgy nevezik, a türkök, mivel a  keletebbre lévő népeknél hasonló öltözet volt.

Türkökként említik még az alábbi népeket is egyes  krónikákban, feljegyzésekben is:

Hunok
Alánok
Burtászok
Szabirok
Ujgurok
Bolgárok
Magyarok
Baskirok
Szaragunok
Onogurok
Utigurok
Kutrigurok
Tarniákok
Kotragurbok
Kabarok
Zabandarok
Besenyők
Oguzok
Kunok
Kipcsákok
Fekete hunok vagy avarok
Szabirok
Szaragurok
Szamandárok
Balangárok
Kara kazárok

Nincsenek megjegyzések: